PostHeaderIcon Правила прийому

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії, директор ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу»

_________________С.А. Соколовський

«08» листопада 2016 р.

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ»

на 2017-2018 навчальний рік

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до державного навчального закладу «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу» на 2017-2018 навчальний рік (далі-Правила прийому) розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за
№823/23355, відповідно до Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 №1240, статуту училища.

1.2. До державного навчального закладу «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу» (далі –ВПУ) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник та молодший спеціаліст.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до училища, доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційний стенд, Web-cайт училища та через соціальну мережу facebook.

2.5. Строк повноважень приймальної комісії-один календарний рік.

2.6. У 2017-2018 навчальному році училище здійснює прийом учнів та слухачів для навчання за такими професіями та спеціальностями:

 

1.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7411

9322

7411        

-          обвалювальник м'яса;

-          жилувальник   м'яса та субпродуктів;

-          виробник м'ясних напівфабрикатів (термін навчання - 1,5 роки);

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

 

25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Обвалювальник м'яса- 3; 4-го розряду;

жилувальник   м'яса та субпродуктів -2; 3-го розряду;

виробник м'ясних напівфабрикатів - 4-го розряду

Термін навчання за професією

 

1,5 роки

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

Замовлення на підготовку робітничих кадрів

Спеціальні

вимоги

Обвалювальник м'яса;

жилувальник м'яса та субпродуктів;

виробник м'ясних напівфабрикатів

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

         

* * *

2.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

5122

Кухар

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

 

60 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Кухар 3; 4; 5-го розряду.

Термін навчання за професією

 

2 роки

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

Замовлення на підготовку робітничих кадрів

Спеціальні

вимоги

Кухар

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

         

* * *

3.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

5122

Кухар

7412

Кондитер

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

 

60 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Кухар 3; 4-го розряду. Кондитер 3-го розряду

Термін навчання за професіями

 

1,5 року

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

Замовлення на підготовку робітничих кадрів

Спеціальні

вимоги

Кухар

Кондитер

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

           

* * *

4.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

5129

Майстер ресторанного обслуговування

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

 

25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Майстер ресторанного обслуговування - 4-го розряду

Термін навчання за професіями

 

1 рік

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

Замовлення на підготовку робітничих кадрів

Спеціальні

вимоги

Майстер ресторанного обслуговування

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

         

* * *

5.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

5122

Кухар

5123

Офіціант

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

 

30 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Кухар 4-го розряду. Офіціант 3-го розряду

Термін навчання за професіями

 

1,5 року

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

Замовлення на підготовку робітничих кадрів

Спеціальні

вимоги

Кухар

Офіціант

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

           

* * *

6.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

5123

Офіціант

5123  

Бармен

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

 

25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Офіціант 3; 4-го розряду. Бармен 4-го розряду

Термін навчання за професіями

 

1,5 року

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

Замовлення на підготовку робітничих кадрів

Спеціальні

вимоги

Офіціант

Бармен

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

           

* * *

7.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

 

25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Слюсар з ремонту автомобілів - 2; 3-го розряду.

Термін навчання за професією

 

1 рік

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

Замовлення на підготовку робітничих кадрів

Спеціальні

вимоги

Слюсар з ремонту автомобілів

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

         

* * *

8.

Код за ДК 003-2010 та назва спеціальності

5122

Кухар

5.05170101

«Виробництво харчової продукції

Освітній рівень вступника

 

Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

 

50 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Молодший спеціаліст

Кваліфікаціявипускника

 

Кухар 5-го розряду. Технік-технолог.

Термін навчання за професіями

 

2 роки

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

Замовлення на підготовку робітничих кадрів

Спеціальні

вимоги

Кухар

Технік-технолог

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

           

* * *

9.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7411

Обвалювальник м'яса

5.05170101

«Зберігання, консервування та переробка м'яса»

Освітній рівень вступника

 

Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи

Плановані обсяги прийому

 

20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Молодший спеціаліст

Кваліфікація випускника

 

Обвалювальник м'яса-5-го розряду. Технік-технолог.

Термін навчання за професіями

 

2 роки

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

Замовлення на підготовку робітничих кадрів

Спеціальні

вимоги

Обвалювальник м'яса

Технік-технолог

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

           

* * *

10.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

5122

Кухар (курсова підготовка; підвищення кваліфікації )

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта.

Плановані обсяги прийому

 

10 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Кухар 3; 4; 5-го розряду.

Термін навчання за професією

   

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

контракт

Спеціальні

вимоги

Кухар

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

         

11.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7231

Слюсар з ремонту автомобілів (курсова підготовка; підвищення кваліфікації )

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта.

Плановані обсяги прийому

 

15 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Слюсар з ремонту автомобілів - 2; 3-го розряду.

Термін навчання за професією

   

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

контракт

Спеціальні

вимоги

Слюсар з ремонту автомобілів

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

         

* * *

12.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7411

Обвалювальник м'яса   (курсова підготовка; підвищення кваліфікації

Освітній рівень вступника

 

Повна загальна середня освіта.

Плановані обсяги прийому

 

10 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

 

Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника

 

Обвалювальник м'яса 3; 4; 5-го розряду.

Термін навчання за професіями

   

Форма навчання

 

Денна

Умови навчання

 

контракт

Спеціальні

вимоги

Офіціант

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

         

2.7. Іногородні учні училища, на підставі поданої заяви, забезпечуються місцем у гуртожитку навчального закладу. Проживання у гуртожитку, для учнів училища, що навчаються за державним замовленням, є безкоштовним.

2.8. Зарахування учнів на навчання за професіями проводиться по результатам співбесіди. Проводяться співбесіди згідно графіку у відповідності до наказу про роботу приймальної комісії.

Зарахування учнів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» проводиться на підставі тестових випробувань з предметів профтехциклу згідно затвердженого графіку.

Порядок роботи приймальної комісії: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 8-00 до 17-00 год.; субота з 10-00 до 14-00 год.; неділя – вихідний день.

Контактний тел. 567-96-68.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання та інші відомості визначені у формулярі заяви. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Збір, обробку, поширення будь яких відомостей чи сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (персональні дані), без попередньої згоди суб'єкта персональних даних, заборонено.

До заяви вступники додають:

        документ про освіту (оригінал або завірену копію);

        медичну довідку за формою 086/О, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію), додатково від профільного лікаря, якщо є вади здоровя про профпридатність;

        6 фотокарток розміром 3х4;

        довідку з місця проживання, про склад сім’ї та її соціальний статус;

        копію свідоцтва про народження;

        копію ідентифікаційного номеру;

 

        копію посвідчення про приписку до призовної дільниці;

 

        санітарну книжку нового зразка (для професії «Слюсар з ремонту автомобілів» не потрібно);

        копії паспорта (стор.1,2,11) або ІD-картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, або посвідки на проживання.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової повинності та документи, що дають права на пільги, вступник надає особисто в строки, що зазначені для подачі документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників завершується не раніше ніж за 15 днів до початку занять.

3.4. Копії завіряються секретарем навчальної частини училища при наявності оригіналу.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього балу атестату про повну середню загальну освіту та

за результатами співбесіди, молодші спеціалісти за результатами тестових випробувань та відповідним освітньо-кваліфікаційним рівним кваліфікованого робітника.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3.Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися при наявності повного пакету документів у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

           5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до училища, здійснюється наказом директора цього закладу. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до училища на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які мають повну загальну середню освіту. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій училище може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до Державного навчального закладу «Київське обласне Вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу» на 2017-2018 навчальний рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, Київською обласною державною адміністрацією та департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації.

 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради Державного навчального закладу «Київське обласне Вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу» (протокол № 12 від 08.11.2016 р.)

Секретар приймальної

комісії_________А.А. Сахно

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу професійної, вищої освіти, науки та інноваційної діяльності

_____________________Н.І. Гуляй

«_____»_______________2016 р.

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

Оголошення

оголош

Роботи наших учнів

030

Голосування
Куди підете навчатись:
 
Яндекс.Метрика