Головна Напрями діяльності

PostHeaderIcon Алгоритм планування та організації методичної роботи в ДНЗ "Київське ОВПУХТРС"

     Методична робота у ДНЗ «Київське ОВПУХТРС» здійснюється на підставі Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», наказу МОН України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі» 2009 р., методичних рекомендацій НМЦ ПТО у Київській області.

     Система організації та керування методичною роботою в ДНЗ «Київське ОВПУХТРС» здійснюється відповідно наступного алгоритму:

     І крок. Проведення аналізу методичної роботи за минулий рік:

 1. Проблемні питання, над якими працював педагогічний колектив у минулому навчальному році;
 2. Зростання педагогічної майстерності педагогічних працівників навчального закладу;
 3. Елементи кращого досвіду, які були впроваджені в практику роботи ПТНЗ, окремих педпрацівників, регіону та області;
 4. Проведені методичні заходи та їх ефективність;
 5. Проблемні питання та завдання, над якими працюватиме педагогічний колектив, виходячи з аналізу навчально- виховного процесу та діагностики.    

     II крок.Організація та керівництво методичною роботою:

 1. Для організації та керівництва методичною роботою в навчальному закладі створюється методична рада, до складу якої входять директор ПТНЗ, заступники директора, методист, голови методичних комісій.
 2. Скласти та затвердити план та графік методичної роботи.
 3. Розробити (продовжуати) план роботи над методичною проблемою навчального закладу.
 4. Визначити структуру та форми методичної роботи, які будь застосовуватись в навчальному закладі, форми підвищення кваліфікації педпрацівників, їх атестація.
 5. Визначити доцільність роботи творчої групи (школи педагогічної майстерності, школи передового досвіду) з конкретної теми, впровадження елементів перспективного педагогічного досвіду.
 6. Забезпечити активну участь педагогічних працівників у роботі обласних педагогічних читаннях, семінарів-практикумів, постійних семінарів, шкіл педагогічної майстерності, школи молодого педагога.
 7. Створити та організувати роботу методичних та циклових комісій
 8. Визначити керівників методичних комісій, творчих груп, періодичність засідань.
 9. Визначити форми методичної роботи з молодими педагогами (школа молодого педагога, наставництво, стажування).
 10. Визначити індивідуальні форми методичної роботи в начальному закладі, їх тематику та періодичність (консультації, співбесіди, взаємовідвідування уроків, допомога педпрацівникам, які одержали рекомендації за результатами атестації, які навчаються заочно, створити сприятливі умови для самоосвіти тощо).

     ІII крок. Підведення підсумків методичної роботи за навчальний рік:

 1. Аналіз виконання або невиконання тих завдань та проблем, що були поставлені перед педагогічним колективом на навчальний рік.
 2. Аналіз роботи методичних комісій, творчих груп, шкіл педагогічної майстерності тощо з визначенням цінного досвіду (основні завдання, які стоять перед методичною комісією, ступінь їх розв'язання) по предметах, циклах; вказати, які форми й методи є найефективнішими (за результатами), хто з педагогічних працівників і в яких видах роботи брав активну участь, які наслідки.
 3. Оцінка результатів підвищення кваліфікації педпрацівників, їхнього методичного рівня (спираючись на результати навчальних досягнень учнів з професійно-теоретичної, професійно-практичної та загальноосвітньої підготовки):

а) характеристика й аналіз форм підвищення кваліфікації, результативність: виконання плану, причини невиконання; мікрогрупи та інші форми роботи з різними категоріям педагогів; семінари. Результати проведення педагогічних читань, конференцій та інших форм роботи: якість рекомендацій, робота з їх виконання в міжатестаційний період;проведення відкритих уроків (мета, якість, форма); оцінка ефективності допомоги, яку надали навчально-методичний центр, адміністрація ПТНЗ різним категоріям педагогічних працівників;

б) запровадження нових форм і методів навчання, порівняння їхньої ефективності з тими, що використовувалися раніше (за рівнем навчальних досягнень учнів);

в) характеристика результативності роботи педагогів із забезпечення високого рівня навчальних досягнень учнів;

г) роль заступника директора з НВР, методиста у керівництві самоосвітою педагогів, шляхи надання їм допомоги, форми роботи, наслідки.

       4. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів:

а) за підсумками перевірочних, діагностичних, семестрових підсумкових робіт, тощо;

б) за результатами державної підсумкової атестації, поетапної та державної кваліфікаційної атестації;

в) за результатами олімпіад, конкурсів професійної майстерності та інших конкурсів учнівської творчості.

г) показати динаміку (позитивна чи негативна) рівня навчальних досягнень учнів, визначити причини незадовільної роботи, шляхи їх подолання.   

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

 
Роботи наших учнів

043

Голосування
Куди підете навчатись: