Головна Напрями діяльності

PostHeaderIcon Методичні об'єднання та циклові комісії

Методичні об’єднання та циклові комісіі у сфері ПТО є структурним підрозділом установи освіти, діяльність якого спрямована на підвищення якості освітнього процесу на основі моніторингу його складових і результатів, аналізу діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання.

В училищі створені і функціонують одне методоб'єднання та дві циклові комісії:

 1. Циклова комісія груп профтехциклу.
 2. Циклова комісія суспільно-гумунітарних та соціально-економічних дисциплін.
 3. Методичне об’єднання груп кухарського спрямування.

Методичні об’єднання та циклові комісіі здійснюють свою діяльність на підставі відповідних документів навчального закладу і, в першу чергу, «Положення про методичні об’єднання та циклові комісіі ПТНЗ».

Пріоритетними напрямками діяльності методичної комісії є:

 1. Реалізація освітніх стандартів у навчальному процесі;
 2. Розробка комплексного-методичного забезпечення професій та навчальних дисциплін;
 3. Упровадження сучасних педагогічних технологій;
 4. Вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду;
 5. Надання допомоги викладачам-початківцям, розвиток принципів педагогічного співробітництва;
 6. Інтеграція освіти з виробництвом, наукою і культурою;
 7. Забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів.

Форми роботи методичного об’єднання та циклової комісіі

З метою створення умов для розвитку педагогічної майстерності викладачів, обговорення та бачення актуальних проблем методики викладання, комісія організовує свою роботу у формі: конференції; круглих столів; семінарів-практикумів; засідань, нарад; педагогічних читань; предметних тижнів; оглядів - конкурсів, виставок; єдиних методичних днів; відкритих занять; контрольних і взаємних відвідувань занять; консультацій тощо.

Організація роботи циклової та метордичної комісії

Робота комісії планується її головою на навчальний рік з урахуванням стратегічних цілей закладу освіти, проблеми, над якою працює комісія у поточному році, потенціалу кожного педагога.

Планування здійснюється лише після проведення системного аналізу. Він проводиться в кінці навчального року або напередодні нового навчального року і є описом змін, які сталися в результаті діяльності. З виявлених в результаті аналізу факторів і причин, що перешкоджають вирішенню завдань попереднього року, визначаються існуючі проблеми.

Проблема року - це поєднання предмета перетворення (питання, проблема, яку потрібно вирішити) і тієї перешкоди, яке в даному навчальному році цьому перетворенню заважає. Далі слід сформувати і визначити пріоритетні напрями діяльності комісії для досягнення поставленої мети, способи виконання конкретних завдань.

При складанні плану враховуються:

 1. Рішення педагогічної (методичної) ради училища;
 2. План роботи педагогічної (методичної) ради;
 3. План роботи училища;
 4. Побажання і пропозиції викладачів і майстрів в/н - членів комісії.

План обговорюється на засіданні комісії та затверджується заступником директора з навчальної роботи в термін до 10 вересня.

У плані зазначаються: види робіт (заходи), терміни, виконавці, плановані результати.

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

 
Роботи наших учнів

043

Голосування
Куди підете навчатись: