Головна Напрями діяльності

PostHeaderIcon Методична робота

Зміст методичної роботи

 • Оволодіння методологічними і теоретичними основами професій, сучасними досягненнями педагогіки і психології, методики викладання;
 • Систематичне вивчення і аналіз навчальних планів, програм, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій з питань проведення сучасного уроку, консультацій, позаурочної роботи;
 • Різноманітність форм і методів роботи з головами методичних комісій;
 • Розвиток ініціативи і творчості викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • Вивчення та аналіз стану викладання рівня і якості знань, умінь, практичних навичок і вихованості учнів, виявлення труднощів у засвоєнні ними програмного матеріалу;
 • Підготовка і проведення заходів спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • Надання практичної допомоги інженерно-педагогічним працівникам у вирішенні актуальних проблем навчання;
 • Удосконалення інформаційного забезпечення про досвід викладачів-новаторів;
 • Оцінка результатів методичної роботи інженерно-педагогічних працівників за кінцевими результатами.

 Завдання методичної роботи

 • Підтримка педагога в його соціалізації, розвитку особистісного професійного потенціалу, оновленні професійного досвіду, самоактуалізації;
 • Створення умов для збагачення загальної і педагогічної культури;
 • Створення творчого середовища саморозвитку педагога;
 • Задоволення особистісних потреб в оновленні знань, інтелектуальному розвитку;
 • Створення умов для удосконалення і саморозвитку особистісних якостей педагога (доброти, педагогічного такту), ціннісних орієнтацій;
 • Розвиток сучасного стилю педагогічного мислення, педагогічної техніки професійної майстерності;
 • Розвиток умінь емоційно-вольової саморегуляції.
 • Консолідація, зміцнення педагогічного колективу як колективу однодумців, створення педагогічного ансамблю закладу;
 • Вироблення єдиного кредо, позицій, загальних ритуалів, традицій;
 • Організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, колективів навчальних груп, професійних потреб, можливостей і запитів викладачів;
 • Експертна оцінка авторських програм, посібників, засобів навчання і виховання;
 • Контроль і аналіз навчально-виховного процесу, його результативності;
 • Виявлення, узагальнення, поширення кращого досвіду, обмін цінними методичними знахідками;
 • Стимулювання колективної творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;
 • Залучення членів педагогічного колективу до науково-дослідницької роботи;
 • Творче осмислення соціального замовлення нових нормативних актів і документів, доведення їх до свідомості кожного педагога.

Основні напрямки роботи методичного кабінету

 • Створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою;
 • Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам в організації праці та розвитку педагогічної творчості;
 • Організація консультацій з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;
 • Участь в організації та проведенні педагогічних заходів;
 • Впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

0005

 

 
542543554 
 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

Роботи наших учнів

030

Голосування
Куди підете навчатись:
 
Яндекс.Метрика