Головна Напрями діяльності Методична робота

PostHeaderIcon Методична робота

Зміст методичної роботи

 • Оволодіння методологічними і теоретичними основами професій, сучасними досягненнями педагогіки і психології, методики викладання;
 • Систематичне вивчення і аналіз навчальних планів, програм, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій з питань проведення сучасного уроку, консультацій, позаурочної роботи;
 • Різноманітність форм і методів роботи з головами методичних комісій;
 • Розвиток ініціативи і творчості викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • Вивчення та аналіз стану викладання рівня і якості знань, умінь, практичних навичок і вихованості учнів, виявлення труднощів у засвоєнні ними програмного матеріалу;
 • Підготовка і проведення заходів спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • Надання практичної допомоги інженерно-педагогічним працівникам у вирішенні актуальних проблем навчання;
 • Удосконалення інформаційного забезпечення про досвід викладачів-новаторів;
 • Оцінка результатів методичної роботи інженерно-педагогічних працівників за кінцевими результатами.

 Завдання методичної роботи

 • Підтримка педагога в його соціалізації, розвитку особистісного професійного потенціалу, оновленні професійного досвіду, самоактуалізації;
 • Створення умов для збагачення загальної і педагогічної культури;
 • Створення творчого середовища саморозвитку педагога;
 • Задоволення особистісних потреб в оновленні знань, інтелектуальному розвитку;
 • Створення умов для удосконалення і саморозвитку особистісних якостей педагога (доброти, педагогічного такту), ціннісних орієнтацій;
 • Розвиток сучасного стилю педагогічного мислення, педагогічної техніки професійної майстерності;
 • Розвиток умінь емоційно-вольової саморегуляції.
 • Консолідація, зміцнення педагогічного колективу як колективу однодумців, створення педагогічного ансамблю закладу;
 • Вироблення єдиного кредо, позицій, загальних ритуалів, традицій;
 • Організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, колективів навчальних груп, професійних потреб, можливостей і запитів викладачів;
 • Експертна оцінка авторських програм, посібників, засобів навчання і виховання;
 • Контроль і аналіз навчально-виховного процесу, його результативності;
 • Виявлення, узагальнення, поширення кращого досвіду, обмін цінними методичними знахідками;
 • Стимулювання колективної творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;
 • Залучення членів педагогічного колективу до науково-дослідницької роботи;
 • Творче осмислення соціального замовлення нових нормативних актів і документів, доведення їх до свідомості кожного педагога.

Основні напрямки роботи методичного кабінету

 • Створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою;
 • Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам в організації праці та розвитку педагогічної творчості;
 • Організація консультацій з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;
 • Участь в організації та проведенні педагогічних заходів;
 • Впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

0005

 

 
542543554 
 

PostHeaderIcon celebrity porn tube
animated porn
naked celebrities
milf pussy
lesbian hentai
celebrity sex videos
nude celebrities
celebrity sextapes
Porn Stars
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

Роботи наших учнів

030

Голосування
Куди підете навчатись:
 
Яндекс.Метрика