PostHeaderIcon Організація і керівництво методичною роботою в училищі

     Методична робота училища координується Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Київській області. Діяльність центрів здійснюється за такими основними напрямами:

  1. Науково-методичне забезпечення системи професійно-технічної освіти;
  2. Трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники ПТНЗ;
  3. Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  4. Консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку виробництва, освіти, науки, техніки, організації навчально-виробничого, навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

     Загальну організацію методичної роботи в ДНЗ «Київське ОВПУХТРС» здійснює директор, безпосереднім організатором її є методист. Конкретну ж роботу з різними категоріями педагогічних працівників проводять заступники директора з НВР та старший майстер училища.

  Організація та керівництво методичної роботиу навчальному закладі проводиться, як правило, на діагностичній основі. Директор, його заступники та методист глибоко і всебічно аналізують підсумки роботи училища за попередні роки, виявляють невирішені проблеми і недоліки, знайомляться з елементами передового досвіду, проводять виробничі наради з керівниками методичних комісій, викладачами, майстрами в/н, вихователями гуртожитку, керівниками творчих груп.    Після цього всі педагоги заповнюють діагностичні анкети, у яких вказують, що вдається добре в навчальній, виховній роботі, у спілкуванні з учнями, що не вдається, з яких проблем потрібна методична допомога, які є труднощі (Додаток 1).

     Методична робота в училищі планується на рік, виходячи з цілей і завдань навчального закладу (Додаток 2), враховуючи єдину науково-методичну проблему, над якою працює педагогічний колектив, та аналіз діяльності педагогічного колективу за попередній навчальний рік. План методичної роботи на навчальний рік розробляється методистом за участю заступників директора, старшого майстра, обговорюється на педагогічній раді та затверджується директором навчального закладу (Додаток 3).

   В училищі набрали поширення як традиційні так і нетрадиційні форми методичної роботи з педагогами (Додаток 4). Незважаючи на властиві недоліки традиційних форм методичної роботи (фронтальність, негнучкість, гонитва за кількістю методичних заходів, відсутність оперативності в допомозі), система неперервного підвищення кваліфікації педагогів була б неповною без них.

  З метою розвитку творчої активності педагогічних працівників слід організовувати та проводити, окрім традиційних форм методичної роботи, нетрадиційні форми, що є одним із дієвих шляхівпідвищення та удосконалення рівня компетентності. Нетрадиційні форми роботи ефективно сприяють формуванню навичок і умінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, допомагають педагогам опанувати нові технології.

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

Роботи наших учнів

030

Голосування
Куди підете навчатись:
 
Яндекс.Метрика