PostHeaderIcon Навчальні кабінети

Кабінети суспільно-гуманітарного та соціально-економічного циклів - це навчальні підрозділи професійно-технічного закладу освіти, які оснащені наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. У них проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, виховна робота із здобувачами освіти, систематичне підвищення наукової, педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації викладачів.

Навчально-пізнавальна робота з предметів здійснюється за допомогою комплексного використання технічних засобів навчання, проведення практичних робіт, організації роботи з підручниками, довідниками, документами, дидактичним матеріалом тощо.

При викладанні предметів суспільно-гуманітарного та соціально-економічного циклу викладачі ставлять завдання глибоко розкрити зміст і показати практичне значення предметів, які викладають; створити на уроках "ситуацію успіху"; партнерські стосунки "вчитель-учень"; стимулювати учнів до самопізнання.

Кабінети суспільно-гуманітарного та соціально-економічного циклів мають сучасний дизайн та матеріально-технічне забезпечення та створюють доброзичливий мікроклімат, котрий є запорукою успішного оволодіння учнями знань, які необхідні молодій людині, котра повинна бути не тільки висококваліфікованим конкурентоздатним робітником на сучасному ринку праці, а й всебічно розвиненою особистістю.

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр:

Новини

news2

Роботи наших учнів

292

Голосування
Куди підете навчатись: