PostHeaderIcon Єдина методична тема

Науково-методична проблема

"Удосконалення професійної майстерності педагогів як фактор підвищення якості перфесійної підготовки майбутніх робітників"

Мета: Удосконалення професійної компетентності кожного педагога, підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

Головне завдання методичної роботи: створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного педагога, забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві.

Пріоритети: оновлення ролі викладача як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації освітнього процесу.

Загальні напрями роботи

1. Підвищення педагогічної майстерності педагогів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного педагога, розвитку їх творчої ініціативи.

2. Упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації.

3. Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість освітнього процесу на розвиток особистості здобувачів освіти.

4. Створення методичного супроводу роботи молодих педагогів щодо успішної адаптації до роботи в закладі освіти та підвищення рівня професійної компетентності.

5. Активізація видавничої діяльності педагогів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.

6. Підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу.

7. Удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки.

8. Здійснення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр:

Новини

news2

Роботи наших учнів

292

Голосування
Куди підете навчатись: