PostHeaderIcon Методична комісія громадського харчування

кухарі

Проблема, над якою працює колектив

"Удосконалення професійної майстерності педагогів як фактор підвищення якості професійної підготовки майбутніх робітників"

Проблема, над якою працює методична комісія кухарського спрямування

"Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти у навчально- виробничому процесі"

ПРО КОМІСІЮ

Методична комісія сфери ресторанного господарства - це масовий методичний орган в навчальному закладі, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес.

Підвищення успішності учнів та покращення якості підготовки майбутніх фахівців у нових соціально - економічних умовах, у формуванні умінь вирішувати питання щодо господарювання підприємств сфери ресторанного господарства.

Склад методичної комісії груп кухарського спрямування

Голова комісії- Рева Людмила Григорівна

Члени комісії:

Куба О.М., викладач

Накопюк Любов Захарівна викладач спецдисциплін

Петренко Л.В. майстер виробничого навчання

Волошина Ю. В. майстер виробничого навчання

Стефанчук І.В. майстер виробничого навчання

Пісна І.А. майстер виробничого навчання

Міщенко А.О. майстер виробничого навчання

Барташевич І.Л. майстер виробничого навчання

Веренич М.А., викладач

Остапенко С.І., майстер виробничого навчання

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

- організація вивчення і реалізація нормативних документів з питань освіти, рішень і рекомендацій органів освіти.

- вивчення інтерактивних форм і методів навчання.

- розробка і здійснення заходів по підвищенню рівня навчально-виховної роботи.

- вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення до навчальних програм необхідних змін і доповнень.

- обговорення змісту директорських контрольних, перевірочних робіт, завдань до поетапної атестації, дипломних робіт.

- розробка і обговорення поурочно-тематичного планування, паспортів комплексного методичного забезпечення предмету.

- організація проведення олімпіад, конкурсів професійної майстерності, виставок, місяця професії.

- аналіз якості знань, вмінь і навичок учнів та розробка пропозицій по удосконаленню навчання.

- ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання, зокрема комп'ютерною технікою.

- організація педагогічного наставництва, надання практичної допомоги молодим педагогам.

- організація взаємовідвідування уроків і їх обговорення.

- вивчення, відбір і впровадження в навчальний процес досягнень науки і техніки, найновішого навчального обладнання, передового педагогічного досвіду.

- забезпечення між предметних зв'язків, тісної єдності теоретичного та виробничого навчання.

АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГРУП КУХАРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

ЗА 2016-2017 Н.Р.

Методична робота дає можливість кожному реально брати участь не тільки в реалізації готових програм підвищення кваліфікації, а й у їх плануванні. Все це допомагає скоротити відстань між готовністю педагогів працювати по-новому й результатами їхньої роботи.
Протягом минулого 2016-2017 навчального року методична комісія кухарських професій проводила засідання згідно плану роботи методичної комісії, на яких розглядалися та затверджувалися навчальні плани та програми, поурочно-тематичне планування теоретичного та виробничого навчання, розроблялися завдання для державної кваліфікаційної атестації, дипломних робіт, перевірочних та кваліфікаційних робіт, вивчались Державні стандарти, методичні рекомендації для ПТНЗ.

Також проводився місяць кухарських професій, ряд відкритих заходів, зокрема уроків теоретичного та виробничого навчання, виховні заходи і т.д., проводився училищний та обласний конкурс професійної майстерності з професії "Кондитер".

Працювала школа молодого педагога, наставництво старших педагогів молодим, розглядалися питання та проблеми проходження виробничої практики, проводилась профорієнтаційна робота, брали участь у засіданнях методичних об'єднань області, готували доповіді та презентації згідно програми метод засідань області.

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр:

Новини

news2

Роботи наших учнів

292

Голосування
Куди підете навчатись: