touTubefbInstagram icon

Методична робота

Єдина науково-методичною темою

«Формування новітнього освітнього середовища в умовах реалізації компетентісного підходу з метою підвищення якості професійної освіти»

Педагогічною метою роботи над єдиною методичною темою є:

- удосконалення професійної, соціальної та особистісної компетентності кожного учасника освітнього процесу;

- підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психологічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи;

- формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

Головне завдання методичної роботи:

- створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного учасника освітнього процесу;

- забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників та готовності їх до використання нових форм і методів навчання.

Пріоритети:

- оновлення ролі педагога, як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації освітнього процесу.

Загальні напрями в організації методичної роботи:

- підвищення педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення їх професійної, соціальної та особистісної компетентності та розвитку творчої ініціативи;

- упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних методів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації;

- забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня, встановлення пріоритетом уроку соціалізацію здобувачів освіти.

- організація методичного супроводу молодих педагогів для успішної адаптації до роботи в училищі та підвищення рівня професійної, соціальної та особистісної компетентності;

- активізація видавничої діяльності педагогічних працівників їх участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі;

- підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу;

- удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки;

- здійснення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

Структурою внутрішньоучилищної методичної роботи буде технологічний підхід до методичної роботи, який включатиме в себе систему заходів, спрямованих на визначення чітких процесуальних характеристик (що, як і в якій послідовності, у якому обсязі слід робити), сприятиме вирішенню проблем якості освіти, які знаходяться в епіцентрі уваги методичної роботи:

- кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогів;

- проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;

- вивчення та впровадження в практику ефективних методик та нових освітніх технологій навчання та виховання.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: