touTubefbInstagram icon

Циклова комісія суспільно-гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Методична комісія суспільно-гуманітарного та соціально-економічного циклу

Автор: Super User. Posted in Методична робота

циклова комісія

 

"Один із секретів педагогічної творчості і полягає в тому, щоб пробудити в учителів інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому і поганому на своїх уроках, у своїх взаємовідносинах з вихованцями, той уже досяг половину успіху".

В. О. Сухомлинський

Склад методичної комісії

Голова комісії:

Роззавко Аліна Олексіївна - викладач суспільних дисциплін, предмета "Основи правових знань", "Основи галузевої економіки та підприємництва"

Члени комісії:

Куценко Людмила Іванівна - практичний психолог, викладач

Козак Тамара Василівна - бібліотекар, викладач німецької мови

Домніч Леся Миколаївна - викладач англійської мови

Гончар Людмила Василівна - старший майстер, викладач предмету "Професійної етики та культури спілкування"

Картавенко Ольга Григорівна - керівник фізвиховання, викладач предмету "Фізична культура і здоров'я"

Петрук Євстафій Константинович -викладач фізвиховання, викладач предмету "Фізична культура і здоров'я"

Баб'як Віталій Олександрович - завідувач комп'ютерної лабораторії, викладач предмету "Інформаційні технології"

Проблема, над якою працює коллектив: "Удосконалення професійної майстерності педагогів як фактор підвищення якості професійної підготовки майбутніх робітників"
Проблема над якою працює методична комісія суспільно- гуманітарного та соціально - економічного циклу: "Формування загальнокультурної компетентності здобувачів освіти у навчально-виховному процесі"

Мета роботи методичної комісії суспільно-гуманітарного та соціально-економічного циклу:

 1. Підвищення рівня методичної майстерності.
 2. Обміндосвідом.
 3. Підвищення рівня інформаційної компетентності здобувачів освіти.
 4. Поліпшення якості освіти, робота зздобувачами освіти, які потребують додаткової уваги.
 5. Досконале оволодіння методикою інформаційно-комунікаційної технології, створення портфоліо викладача, формування електронної бази творчих напрацювань.
 6. Моніторинг рівня професійного зростання викладачів.

Основні завдання, над якими працює методична комісія суспільно-гуманітарного циклу:

 1. Реалізація Державних освітніх стандартів та інноваційних технологій у роботі викладача.
 2. Створення умов для розкриття духовного і творчого потенціалу здобувачів освіти.
 3. Формування вміння і бажаннявчитись.
 4. Розвиток пізнавальних інтересів здобувачів освіти.
 5. Традиції і новаторство у навчально-виховному процесі.
 6. Здійснення нових підходів до організації навчання і виховання.
Пріоритетні напрями роботи методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу:
 1. Практичне впровадження методики інформаційно-комунікаційної технології.
 2. Особистісно-орієнтований підхід до навчання через індивідуальну роботу зі здобувачами освіти.
 3. Професійна спрямованість навчання.
 4. Впровадження нестандартних методів навчання.
 5. Обговорення проблемних питань, над якими працюють викладачі.
 6. Моніторинг освітньої діяльності з метою корекції роботи викладача.

Заходи з підвищення фахової майстерності:

 1. Вивчення, вдосконалення та впровадження передового педагогічного досвіду: кожному члену методичної комісії, що має власні надбання чи високий рівень володіння певним методом навчально-виховної роботи виступити із розповіддю про свій досвід. Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємовідвідування уроків.
 2. На засіданнях методичної комісії систематично ознайомлюватись з новинками методичної, психолого-педагогічної літератури, фаховими періодичними виданнями.
 3. Проводити аукціон педагогічних ідей.
 4. Проводити творчі звіти викладачів.
 5. Кожному викладачу працювати над формуванням особистого творчого почерку, своєї системи роботи впроваджуючи інформаційно- комунікаційні технології.
 6. Проводити творчі звіти викладачів.

Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань, умінь та навичок здобувачів освіти

1. Використовувати у своїй роботі розроблені методики вивчення і визначення психолого-педагогічних, медико-фізіологічних особливостей особистості.

2. На уроках з предметів суспільно-гуманітарного циклу особливу увагу приділяти:

 • громадянськості, пов'язану зі здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у суспільному прийнятті рішень, в урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні і розвитку демократичних інститутівсуспільства;
 • взаємоповага до мови, історії, релігії і культури інших націй;
 • володіння інформаційними технологіями, уміння критично ставитися до засобів масової інформації;
 • бажання і готовність постійнонавчатись.
 • розвитку зв'язного мовлення;
 • збагаченню активного словникового запасу;
 • розвитку діалогічного мовлення;
 • удосконаленню якостей читання;
 • розвитку оперативної пам'яті;
 • формуванню духовної культури здобувачів освіти.

3. Використовувати у роботі інформаційно-комунікативні форми навчання.

4. Проводити на уроках індивідуальну та диференційовану роботу зі слабкими здобувачами освіти.

5. Організовувати навчання як процес пізнання оточуючого світу і себе.

6. Оптимально урізноманітнювати методику навчальних занять, вдумливо практикуючи нестандартність їх форм і змісту.

7. Систематично знайомити здобувачів освіти з народними традиціями, культурою українського народу.

 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: