Головна Бібліотека

PostHeaderIcon Основи психології, етики та етикету

 Г

Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В., Анохіна Л.П. Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007-344 с.

 

П

Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник /  Палеха Ю. І. – К. : Кондор, 2008. – 356 с.

М.Д. Прищак, О.Й. Лесько. Етика та психологія ділових відносин: навчальний посібник  – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 151 с.

 

С

О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 

Ч

Чмут Т.К., Чайка Г.Л., Лукашевич М.П., Осечинська І.Б. Етика ділового спілкування: Курс лекцій - 2-ге вид., стереотип. - К: МАУП, 2003. - 208 с. : іл. - Бібліорг. у кінці розділів.

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

 
Роботи наших учнів

043

Голосування
Куди підете навчатись: