PostHeaderIcon Виробництво харчової продукції

Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції"

Спеціальність.6.051701 Харчові технології

Освітня програма 5.05170101 Виробництво харчової продукції

Кваліфікація 3570 Технік-технолог з технології харчування

Висновки експертної комісії міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи галузі знань 18 "Виробництво та технології" зі спеціальності 181 "Харчові тенології" (5.05170101 "Виробництво харчової продукції")

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр:

Новини

news2

Роботи наших учнів

292

Голосування
Куди підете навчатись: