PostHeaderIcon Виробництво харчової продукції

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст

Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям підготовки 6.051701 Харчова технологія та інженерія

Спеціальність 5.05170101”Виробництво харчової продукції”

Кваліфікація 3570 Технік-технолог з технології харчування

Висновки експертної комісії міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи галузі знань 18 "Виробництво та технології" зі спеціальності 181 "Харчові тенології" (5.05170101 "Виробництво харчової продукції")

 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст:

Новини

news2

Роботи наших учнів

043

Голосування
Куди підете навчатись: